Bronnen

BERCHEM VROEGER EN NU door Frans Schoonjans, uitgegeven in 1982 door de
Sociaal Kulturele Raad Berchem. Het werk wordt geciteerd onder de verkorte naam
"SCHOONJANS". Wij hebben de gelegenheid gehad ons met de auteur onderhouden
en wij danken hem hierbij voor de inlichtingen die hij ons heeft gegeven.

SURVEY
Etudes faites pour l'urbanisation de Berchem-Sainte-Agathe à la de mande de l' autori té communale en 1956. De auteurs zijn A. Tenaerts, Vital De Court, André François en Janine Van Heek.

KOEKELBERG DANS LE CADRE DE LA REGION NORD-OUEST DE BRUXELLES
van Charles Stepman en Louis Verniers. Uitgeverij De Boeck 1966.

LES NOMS DES RUES DE BRUXELLES door Aimé Bernaerts en Roger Kervyn de
Marcke ten Driessche, uitgeverij De Visscher, zonder datum (rond 1950). Uittreksel
betreffende Sint-Agatha-Berchem (geciteerd onder de afkorting “BERNAERTS”).

De schrijver houdt eraan de gemeentelijke overheid te bedanken, die hem heeft toegelaten het archief te raadplegen. Hij wenst hierbij ook. zijn dank te betuigen aan de verscheidene ambtenaren die hem, in de dienstafdelingen waar hij zich heeft begeven om opzoekingen te doen, steeds met de grootste bereidwilligheid hebben bijgestaan.

© Copyright Information - Sint-Achtenberg